خرید بر اساس دسته بندی

هواکش

هواکش

هواکش پارس خزر به منظور جابجایی هوای محیط و خروج  گاز ها ، دود ،بوی نا مطبوع و باکتری ها از محید داخل به بیرون کمک میمند و امکان تنظیم روطوبت محیط   را فراهم میسازد که در سازهای مختلف تولید میگردد.

با عرض پوزش این صفحه در دسترس نمی باشد.

آنچه را که به دنبالش هستید دوباره جستجو کنید