خرید بر اساس دسته بندی

تمام شاخه ها

خدمات اینترنتی بانک هافروشگاه لوازم خانگی پارس خزر (ولیعصر)

فروشگاه لوازم خانگی پارس خزر (ولیعصر)

میدان ولیعصر، ابتدای خیابان کریم خان زند - سمت راست ( ضلع جنوبي) پلاک 300
1593855181 تهران
تهران
ایران
دوش.
  • 09:00AM-21:00AM
سه.
  • 09:00AM-21:00AM
چها.
  • 09:00AM-21:00AM
پنج.
  • 09:00AM-21:00AM
جمعه
  • 10:00AM-16:00PM
شنبه
  • 09:00AM-21:00AM
یک.
  • 09:00AM-21:00AM